Kommentarer

Funktionelle lidelser

Vejledning vedr. funktionelle lidelser indebærer dobbelt diskrimination af etniske minoriteter

Dansk Selskab for Almen Medicin planlægger at udgive en klinisk vejledning vedr. såkaldte “funktionelle symptomer og lidelser”. Et udkast til vejledningen har været sendt i offentlig høring i efteråret 2011.

Funktionelle lidelser og den nye kontroversielle under- og forskningsdiagnose bodily distress syndrome er begreber, der anvendes indenfor psykiatrien. Bodily distress syndrome (BDS) er et forslag til reformulering af diagnoser som tidligere blev kaldt bl.a. medicinsk uforklarede sygdomme, somatisering eller somatoforme lidelser/forstyrrelser, som det benævnes af WHO.

Det kontroversielle ved diagnosen BDS er imidlertid bl.a., at den udover somatisering også indeholder flere velbeskrevne fysiske sygdomme som fibromyalgi, ME og kronisk whiplash, og herved skulle debatten om, hvorvidt f.eks. en alvorlig neuro-immunologisk sygdom som ME (CFS/kronisk træthedssyndrom) i virkeligheden er et udtryk for somatisering, altså være afsluttet?

Endvidere er et centralt omdrejningspunkt i dette forslag til manual for de alment praktiserende læger, at patienter skal diagnosticeres med funktionel lidelse i almen praksis  på baggrund af standardundersøgelser og ikke henvises til udredning hos relevante specialister. De sværest håndterbare skal dog henvises til behandling i psykiatrisk regi.

Der er således tale om diskrimination af en stor gruppe patienter, der i endnu videre omfang end hidtil vil blive frataget retten til nødvendige undersøgelser og behandling for fysisk/organisk sygdom i det offentlige danske sundhedssystem.

Funktionelle lidelser og etniske minoriteter

I et, synes jeg, fremragende høringssvar til udkastet til vejledningen om funktionelle lidelser skriver Morten Sodeman, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital bl.a.:

“Men desværre er problemet med begrebet funktionelle lidelser at det oftest anvendes i tilfælde hvor 1) lægen og patienten ikke kommunikerer særlig godt eller 2) lægen ikke har et overblik eller 3) hvor patienten ikke er godt nok udredt. Desværre er punkt 3) den hyppigste årsag og en manual til at håndtere denne situation hjælper i så fald ikke ret meget.”

Og videre: “Eksempler på oversete sygdomme som: blødningsanæmier, allergi, laktoseintolerans, iskæmisk hjertesygdom, kronisk hepatitis, moderat depression, skjulte handicaps, ADHD, dysfungerende familier, tidlig omsorgssvigt eller Post Traumatisk Distress Syndrom blandt funktionelle lidelser er hyppige. Specielt sidstnævnte er en hyppig fejl blandt etniske minoriteter. Selvom det er besnærende at idømme f.eks. etniske patienter diagnoser som “etniske smerter”, “kulturelt betingede symptomer” etc., så er de mest udtryk for mangelfuld anamnese og sparsom diagnostik. Forkerte diagnoser forsinker eller forhindrer korrekt behandling og reducerer patienters livskvalitet i årevis.”

Alle mennesker har fordomme. Det problematiske opstår, når nogen har magt til at udøve dem, og det har de praktiserende læger. De har magt til at diagnosticere patienter, og de har i vid udstrækning magt til at hindre, at vi bliver tilstrækkeligt udredt og får relevant behandling.

Patienter med komplicerede infektionssygdomme, som ikke kan udredes i almen praksis, skal naturligvis henvises til specialister i infektionsmedicin, og patienter med PTSD skal naturligvis henvises til psykologer, psykoterapeuter eller psykiatere med speciale i dette og ikke til liaisonpsykiatere med speciale i såkaldt “somatisering”.

Med lægelige fordomme om f.eks. “etniske smerter” og “kulturelt betingede symptomer” eller den mere almene “det er nok noget psykisk” i kombination med sproglige vanskeligheder hos især den ældre generation af etniske minoriteter, er der ingen tvivl om, at de rammes dobbelt hård af den systematiske fejldiagnosticering, som vejledningen lægger op til.

Vi får øje på det, vi er fyldt op af. Det gælder også læger, og en vejledning bør derfor give råd om, hvordan man kommer ud over dette frem for at sætte det i system. Den bør tages af bordet omgående!

Du kan læse mere om funktionelle lidelser på min anden hjemmeside her.

Skriv en kommentar