Kommentarer

Forbud mod hensyntagen til minoriteter?

Endnu et assimilationskrav

Folkeskolelovens § 1. stk. 3 lyder:

“Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”

Vi lever fortsat i et demokrati.

D. 19/2 2009 (i torsdags) fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag i folketinget, hvor den afsluttende formulering i resumet lyder som følger:

“Forbud mod, at regeringen, kommunerne, folkeskoler m.fl. tager særlige hensyn til elever med anden kulturel baggrund end dansk i folkeskoleregi”.

Se, det er lovreligion i praksis!

Tak til Kristian for at gøre opmærksom på det. Kilde: www.ft.dk

28 Responses to “Forbud mod hensyntagen til minoriteter?”

 • Mr Z:

  Jeg mener der er forskel på at “ikke tage hensyn til minoriteter” og ikke tage kulturelle/religiøst betingede særhensyn til minoriteter.

  Netop den § du henviser til siger vi skal fremme åndsfrihed, ligeværd og demokrat – det er ikke just de værdier jeg forbinder med Islam. Og i selve forslaget er det direkte Islam der er henvist til.

  I bemærkningerne til forslaget står bl. a. : Kulturelt/religiøst betingede særhensyn over for minoritetsgrupper i folkeskolen fremmer splittelse i samfundet og fastholder børn i parallelsamfund, modvirker integration og fremmer religiøs mobning af muslimske børn og familier, som ønsker at integrere sig i det danske samfund, og andre børn.

  Citat slut.

  Og vi hører jævnligt om børn der moppes til ikke at blive for danske.
  Bjørgit havde et indlæg:

  http://bjorgit.nationenblog.dk/2008/09/13/hellig-mobning-pa-k%C3%B8benhavnske-kommuneskoler/

  Og

  http://konservativreaktion.blogspot.com/2008/09/ramadan-mobning-og-gruppeidentiteter.html

  Der er børn der af religiøse/kulturelle årsager ikke kommer på lejrskole, får idrætstimer eller musik.

  Det er nok de ting der skydes efter, og de moppede børn man ønsker at støtte, men forslaget virker ret bombastisk og rigidt, – og kunne meget nemt være mere afbalanceret.
  F. eks. med hensyn til mad og andre detaljer, der hører under privatlivets fred.

 • Piraten:

  Ja, jeg lammes også nogle gange når jeg tænker på, hvilke båtnakker der har magten her i det danske samfund. Det er grueligt at være vidne til at nogen går så meget ind for ensretning som tilfældet er med DF.

  Der står helt præcist i resumeet til lovforslaget:

  “Dansk Folkeparti foreslår, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der bl.a. indeholder følgende initiativer: – Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal gennemgå folkeskoleområdet og komme med integrationsfremmende initiativer og forslag, der skal medvirke til at gøre elever med anden kulturel baggrund end dansk fortrolig med dansk kultur og historie. – Forbud mod at tilbyde halalslagtet kød i offentlige madordninger i folkeskolen, daginstitutioner og lignende. – Forbud mod kulturelt/religiøst begrundede særlige badefaciliteter i folkeskolen i forbindelse med bl.a. idræts- og svømmeundervisning. – Stop for at tage særlige hensyn til andre trossamfunds helligdage i folkeskolen. – Forbud mod, at regeringen, kommunerne, folkeskoler m.fl. tager særlige hensyn til elever med anden kulturel baggrund end dansk i folkeskoleregi”.

  Jeg synes det er en kanon ide at forbyde ALT kød i folkeskoler og andre institutioner. Kødproduktion belaster miljøet med drivhusgassen metan, det gør svin også, som DF’erne jo gerne æder. Det er endvidere sådan at kødspisning også forårsager kræft, så det giver rigtig god mening at være god mod dyrene og lade være med at æde dem.

  Jeg har svært ved at gennemskue Simon Emils rolle her. Er han her nævnt som forslagsstiller, eller har han deltaget i behandlingen fordi han er imod regler, som han siger hans parti er?

  Det hjælper ikke noget på opklaringen i spørgsmålet, hvis man klikker på linket dokumenter. For Folketinget har simpelthen rod i deres dokumentation. Det er flovt at være regeret af rodehoveder!

 • Bo:

  Splitte mine bramsejl, det er løgn, DF er hykleriske totalt ånds forsnævrede hjerne lamme tumper.Integration min bare, nej ensretnig, kun en farve i farveladen, det kan man sku da ikke, gid mand var ung, der er nogle der må på barikaderne, det kommer der nok også, det må der gøre. 👿

  Cheers B:o)

 • Mr Z:

  #3

  Bo, skal man så bare lade de børn i stikken, som ønsker en helt almindelig hverdag, – uden religiøs indblanding.

  Ikke at jeg går ind for forslaget som det ser ud der, men der er en pointe.

 • Inspiration fra Gellerup:

  # 1 & 2
  Tak for jeres bidrag. Jeg er kvæstet i dag men måtte bare have det her UD!
  Derfor blot et enkelt svar til dig Mr. Z:

  Mobning og social kontrol har eksisteret til alle tider alle steder.
  Det er et menneskeligt vilkår og noget, fanden har skabt – og den slags forstærkes, når mennesker er sat under pres.

  Således adskiller “religiøs mobning” sig ikke fra anden mobning, der f.eks. giver sig udslag i, at unge stjæler mærkevaretøj i butikkerne, og det, der er at gøre ved adskiller sig heller ikke.

  Et eksempel:
  To teeagepiger med muslimsk baggrund vil gerne med på studietur til København, og forældrene tvivler:

  Tag hjem til dem og stil spørgsmålstegn ved deres religion, forvent, at deres tvivl skyldes den og begynd så at diskutere det: De kommer ikke med!

  Eller tag hjem til dem og undersøg, hvad der skal til for at de føler sig trygge nok ved, at deres piger tager med og tag så en snak med dem om, hvordan de kan snakke med naboen, hvis han/hun begynder at sladre: De kommer med!

  DF´s forslag er et forslag om statsautoriseret mobning!

  Min skade forbyder mig desværre at skrive mere i dag… 🙁

 • Piraten:

  #5, du skriver: “DF´s forslag er et forslag om statsautoriseret mobning!”

  Det er vi helt enige i og det lovforslag er da også direkte grundlovsstridigt. Det er netop DERFOR jeg er så fortvivlet over at vi er regeret af båtnakker, der tydeligvis ikke kender lovene!

  Grundlovens § 67 bekendtgør:

  “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.

  Grundlovens § 70 bekendtgør:

  “Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt”.

  Fra http://www.grundloven.dk/

  Vi kan vel godt blive enige om at det at man vil spise kød af dyr, som der er sendt en lille bøn for, da den blev slagtet, ikke strider mod sædeligheden eller den offentlige orden?

  Vi kan vel også godt blive enige om at de nuværende badefaciliteter betyder, at man skal blotte sig for andre, hvis man vil bade efter udført sport i danske kommunale bygninger til sportsudøvelse.

  Faktisk er der nogen, der har bygget de nuværende sportsfacililiteter uden at tage hensyn til grundlovens krav om sædelighed. Det strider altså mod min sædelighed at blotte mig for andre mennesker, der ikke er tæt på mig, selvom jeg ikke går med tørklæde. Det er fordi de små piger i svømmehallerne ikke skal se mine tre tattoverede stjerner på venstre bryst og ejheller tattoveringen lige over kussehårene, hvor der står:

  “Fuck Me”.

  Det kan alle vel godt se for sig ikke går an, mon ikke? 😀

 • Bo:

  #4 Du forstår mig nok ikke mr. Z jeg er kommet forbi det punkt du nævner forlængst, jeg behøver efter min mening derfor ikke at skrive om det.

  Men en gang Pædagog altid Pædagog. Nej selvfølgelig er jeg ikke lige glad. Men for det første har jeg taget hele farveladen med, ikke kun den muslimske som der jo heller ikke står i lovforslaget.

  Jeg betreagter stadig den gruppe der ikke vil tage Danske ting til sig som en meget lille del, man kan ikke afsondre sig fra virkeligheden særligt længe, de gamle Patriarker dør og langsom tilvænning vil ske.

  Efterhånden som folk kommer til penge, får job, får råd til bil og alle mulige andre materielle goder, samt vigtigst af alt mad i køleskabet, så ingen går sultne i seng.

  Så tilpasser man sig en daglig dag hvor religionen bliver gemt til søndage, fredage eller hvilke dage man nu tilbringer sammen med ligesindede, i harmoni med sin Gud.

  Jeg vil tro det er sin sga at hvave nydt et godt måltid mad, have været en tur i Tivoli med umgerne om efter middagen. At man så bagefter går ud og udøver had og terror, samt hugger hovederne af folk. For så at gå hjem og kysse konen godnat og sove sødt til den næste morgen hvor jobbet bag Bussen venter. 😉

  Cheers B:o)

 • Bo:

  Jeg vil tro det er sin sag at have nydt et godt måltid mad, ha været en tur i Tivoli med ungerne om eftermiddagen.

  At man så bagefter går ud og udøver had og terror, samt hugger hovederne af folk.

  For så at gå hjem og kysse konen godnat og sove sødt til den næste morgen hvor jobbet bag rattet på Bussen venter. 😉

 • Edderkoppen:

  Det lyder lige voldsomt nok, at der skal være et forbud. Der findes jo mange såkaldt særlige hensyn, der umuligt kan genere nogen.

  Formuleringen er da også pudsig i det der står elever med anden kulturel baggrund end dansk, men intet om deres religion.

  Vil det sige, at danskere, der konverterer, har ret til alle mulige særlige hensyn? Eller at elever, der lider af sukkersyge, muskelsvind eller andre sygdomme og/eller handicap, der stiller dem i en særlig situation, ikke har ret til særlige hensyn, hvis de har en anden kulturel baggrund end dansk?

  Man skal passe på, når man formulerer den slags. Og hvis man ønsker at løse ét problem, skal man ikke bare indføre noget helt andet. Vi har ikke brug for flere tuneser-love. De er spild af tid, de løser ikke problemet og de rammer alle andre i stedet.

 • Mr Z:

  #9
  Her er overskriften og “underoverskriften” til lovforslaget.

  Forslag til folketingsbeslutning:

  “om at fremme kulturel integration i folkeskolen af elever med muslimsk baggrund ved at forbyde, at der i folkeskolen tages kulturelt/religiøst betingede særhensyn til minoritetsgrupper”

  Både religon og kultur er nævnt.

  Klik på der øverste link, på Pia´s link til folketinget. 🙂

 • Edderkoppen:

  #10

  Ahh… jeg havde kun læst din tekst. 🙂

 • Sanguine:

  Det er godt at DF beskytter de sidste rester af sundhed i dette samfund.

 • Allan:

  Hvorfor skal man tage mere hensyn til minoriteter, end til alle andre mennesker? Hvad er der specielt ved de såkaldte “minoriteter”, som gør at de har krav på en anderledes behandling end alle andre? Og ville denne særbehandling ikke betyde at “de andre” pludselig bliver en minoritet???

  Og BO. Jeg har sagt det før. Men gentager gerne. Dan dig dine egne OBJEKTIVE indtryk, og kommenter derfra. Subjektive tilkendegivelser, er meget svære at tage alvorligt.

 • Inspiration fra Gellerup:

  Så kunne jeg alligevel ikke lade være med at kigge forbi her ved sengetid…

  # 6 & 9
  Nu er de jo ikke i traditionel forstand uintelligente, de mennesker, som har fremsat det her forslag, og jeg tilslutter mig de paradokser, som I peger på. Så det er nok ikke fremsat med henblik på at blive vedtaget…

  # 7
  Når folk trives og har det godt, får de overskud til at åbne sig for omverdenen 🙂

 • Inspiration fra Gellerup:

  # 13
  Allan, jeg synes, det er interessant, det du rejser her…

  Det er som om, du betragter hensynsfuldhed som noget, der kun er en vis mængde af, og at man derfor skal være påpasselig med at dele ud af den?

  Man behøver jo ikke være mindre hensynsfuld overfor sig selv og andre, fordi man f.eks. er hensynsfuld overfor sin nabo. Eller?

 • Bo:

  #13 Jeg aner ikke hvad du snakker om, gør du ❓

 • Frejalein:

  Jeg synes hensyn er fint, så længe det ikke afviger fra børnenes trivsel. At en elev får fri til at holde Eid er helt fint med mig, men der hvor jeg synes religiøse særhensyn bliver et problem, er når minoriteten bestemmer på flertallets vegne med en henvisning til religion. Og nej, det er ikke muslimske børn jeg med den bemærkning har i tankerne, men helt generelt børn ud af ultrareligiøse familier.

  Heldigvis er vi lærere ikke robotter, og vi takler den slags ting som alle andre, og jeg har også de religiøse børn med på lejrskole når vi tager afsted, for selvfølgelig går jeg ikke op i “flueknepperi” såsom spisning af svinekød og andre bagateller, men jeg vil med glæde gå op i at nogle forældre begrænser børn socialt med en henvisning til religion.

 • Inspiration fra Gellerup:

  # 17
  Frejalein – jeg synes, det er både sagligt og relevant, det du rejser her!
  Så jeg vender tilbage til dig men har først mulighed for at gøre det om nogle dage…

 • Sanguine:

  “Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”

  Typisk værdinihilisme, intet er mere værd end andet. Heldigvis tager grundloven stadig hensyn til vores tusindårige baggrund, kristendommen.

  “Forbud mod, at regeringen, kommunerne, folkeskoler m.fl. tager særlige hensyn til elever med anden kulturel baggrund end dansk i folkeskoleregi”.

  Godt at der kommer sådanne forslag som kan afhjælpe alle de håbløse og værdiløse integrationsforsøg som vi ser resultaterne af på nørrebro for tiden.

 • Inspiration fra Gellerup:

  # 19
  Ja, men som jeg har nævnt det i en tidligere kommentar til dig, så fungerer det tilsyneladende ret godt for dig, at du har fundet et sted at placere ondskaben
  – det kender jeg også, fra nogle af de unge, jeg har mødt på min vej.

  Og som jeg også tidligere har nævnt, så er du hjerteligt velkommen til kaffe herude, hvis du alligevel en dag skulle få lyst til at nuancere det.

  Kh Pia

 • Bo:

  #19 Mage til ævl skal man da lede længe efter, trods alt. Tusinde årige baggrund ❓

  Javel 2009 årige baggrund, må jeg formode du mener 😆

 • Mephisto:

  Hva Bo. Du mener da ikke. at danerne blev kristne ved begyndelsen af tidsregningen.
  Det var ikke hvad vi lærte da jeg gik i skole. Da kom Ansgar i midten af 800 tallet.

  Problemet med hensyn er at et sådan hensyn ofte bliver mødt med krav om mere.

  Således har jeg ved møder med spisning hørt protester over at der i lokalet blev spist svinekød og drukket vin.

  Jeg mener at folk der ikke vil spise gris bare kan lade være.

 • Sanguine:

  #20

  Det er vist tydeligt at jeg ikke behøver at placere nogensonhelst ondskab, det gør de fint selv.
  massiv overrepræsentation af muslimer i volds-/kriminalitetstatistikken, og skyderierne vi ser i gaderne lige nu er også et fint udtryk for samme sag.
  Jerg har mødt den “søde muslim”, desværre er der mange af hans fætre der løber rundt med våben i hånd i danmarks gader lige nu, det er på tide at gøre noget ved det.

  #21

  bo jeg ved godt at du ikke fatter meget, men du behøver ikke præsentere din uvidenhed så flot.

 • Sanguine:

  Folk der vedblivende kan ignorere kristendommens positive indflydelse på danmark, i det mindste i historisk perspektiv, burde besøge en præst og få lidt undervisning.
  måske noget kaffe?
  Det kunne være at nogle af de indlærte anti-kristne dogmer kunne aflæres igen.
  Det vile selvfølgeligt kræve en vis åbenhed, og det er jo sjældent af socialisterne bruger den evne.

 • 24# Er der virkelig nogen der ikke erkender betydningen af og fyre en heks eller at vi alle elsker hinaden her i Danmark …. har har…..

 • Sanguine:

  #25

  Tak, du beviser netop med din normale ignorance at du intet ved om kristendommens positive indflydelse i vor historie.

 • Inspiration fra Gellerup:

  # 17
  Frejalin, jeg er fuldstændig enig med dig i, at grænsen går ved børnenes trivsel.
  Og jeg har den allerstørste respekt for, at du tager de her ting op i direkte kontakt med elever og forældre. Way to go! Der er brug for meget mere af det! Min erfaring er, at langt de fleste problemer/konflikter, kan løses på denne måde.

  Desuden kan jeg godt lide din formulering “med henvisning til religion”.
  Min erfaring er nemlig, at ikke-religiøse forældre ofte har den samme type vanskeligheder som religiøse forældre f.eks. i form af manglende viden, (psyko-) sociale problemer, isolation m.v., og at de religiøse forældre så “tørrer deres holdninger og valg af på religionen” så at sige, mens de ikke-religiøse må finde andre argumenter.

  Desværre er min oplevelse så også, at mange fagpersoner i kraft af en form for “religions- eller kulturforskrækkelse” smider deres erfaring og faglighed overbord og i stedet fokuserer på f.eks. religion, og så opstår der en fastlåst situation, hvor børnene betaler prisen.

  Pudsigt nok er Ôzlem Cekic inde på samme problemstilling i et interview i Information i forgårs. To eksempler:

  Özlem begyndte efter eget valg at gå med tørklæde, og begge hendes forældre syntes, det var fjollet. De bliver nu indkaldt til en forældresamtale:

  “Blandt kammeraterne fik hun dog en vis status.

  “Pludselig var det ikke vigtigt, om jeg byttede om på en og et. De ville vide, hvad jeg mente om ting, og hvorfor jeg havde tørklæde på.”

  Det ville lærerne til gengæld ikke. De indkaldte forældrene til møde, hvor de henstillede til især Özlem Cekics far, at han skulle lade være at presse sin datter til at dække sig til.

  “Min far forklarede, at han intet havde med det at gøre, men læreren gentog bare: ‘Det er vigtigt, at du ikke presser din datter.'”

  Og det her:

  “Hvis børn er hyperaktive eller ikke har fået morgenmad, forklarer mange lærere det med kultur – nå, ja, sådan er det hjemme hos Ahmed, mens der bliver gjort en helt anden indsats for Brian.”

  http://www.information.dk/183503

  Om du er enig i dette, ved jeg jo ikke – men uanset en hilsen herfra til alle jer, der knokler bagdelen ud af bukserne derude i skolerne! Jeg SAVNER at kunne arbejde, at kunne give mit bidrag på denne måde! Men jeg misunder jer ikke jeres arbejdsvilkår med de alt for få ressourcer, der er afsat til en indsats som den, du tydeligvis yder…

  Lykke til i øvrigt med den nye forening!

 • Inspiration fra Gellerup:

  # 19, 23 og 24
  Sanguine, når du ensidigt henfører problemerne på Nørrebro til de såkaldte “indvandrerbander”, har du placeret problemerne ét sted, og du har uden diskussion anført, at de skyldes kulturbaggrund, ligesom din fortale for DF´s forslag understreger det.

  Og når du f.eks. anvender udtryk som “ghetto – “facisterne”” ( http://gellerup.nationenblog.dk/2009/02/21/ifg-mere-om-medierne-og-gellerup/#comment-484 ) har du defineret disse mennesker som onde, samtidig med at du sætter lighedstegn mellem hardcore bande- og berigelseskriminalitet og de problemer, som nogle unge har og skaber i f.eks. mit boligområde, hvor vi ingen egentlige bander har.

  Du anvender endvidere indirekte kommunikation og er dermed godt beskyttet, når du f.eks. antyder, at jeg går med skyklapper eller at jeg underkender kristendommens betydning for Danmarks historie, og du benytter dig i lige så indirekte form af generaliseringer, når du f.eks. skriver, at “vis man siger det mindste mod en af indvandrerne så ødelægger de alt for en indtil man flytter.”

  Derfor har jeg opgivet at diskutere med dig, og derfor kommenterer jeg både her og andetsteds i stedet din måde at argumentere på.

  Og derfor inviterer jeg i stedet på kaffe – det er vel ment!

  PS: Selv drikker jeg i øvrigt masser af kaffe med både menighedsrådsmedlemmer, præster og en idehistoriker 😉

Skriv en kommentar