Kommentarer

Mobning på Borgerportalen Gellerup.nu

Vær kritisk og bliv hængt ud

Onsdag d. 8/2 2012 er der lagt en usmagelig artikel på vores lokale nyhedsmedie Borgerportalen Gellerup.nu. med overskriften ”Væltet medlem vildleder beboerne på Toveshøj”.

Der udøves direkte mobning af et afdelingsbestyrelsesmedlem i afdelingen Toveshøj.

Mobning defineres af Wikipedia på følgende måde:

 

”Mobning er en gruppes forfølgelse af et offer med drilleri og chikane. Ordet stammer fra det engelske mobbing, afledt af mob pøbel eller gruppe.

En væsentlig bestanddel af mobning er dømmesyge, had/frygt til dem, der er anderledes.

Mobning kan være verbal eller korporlig.”

Jeg kender ikke den konkrete sag, men jeg ved fra indlæg i andre medier og referater fra møder, at det, som først ca. 13 og siden ca. 6 % af beboerne i afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj stemte om ved de to afstemninger i forbindelse med Helhedsplan Gellerup, siden har undergået omfattende ændringer – ændringer, som jeg har opgivet at følge med i. Bl.a. er der søgt om adskillige millioner fra Landsbyggefonden ud over det beløb, de fremmødte beboere på vores ekstraordinære afdelingsmøde i Gellerupparken gav grønt lys til at ansøge om.

Men afdelingsbestyrelsesmedlem i Toveshøj Henning Bay Thomsen har tilsyneladende ikke opgivet at følge med, og han har tilsyneladende fortalt sig på et afdelingsmøde d. 7/2 2012 ved at sige, at der i Toveshøj kun har været tale om én bestemt blok, der skulle omdannes til ældreboliger.
Ifølge et referat fra et afdelingsbestyrelsesmøde i november, har det der været nævnt, at der kunne blive tale om flere blokke.

Sat i gabestok
Og fortale sig skal man altså ikke, hvis ikke man vil risikere at blive hængt personligt ud i offentlige medier. Så pyt med, at man rent faktisk kan have en meget væsentlig pointe.

I fordums dage risikerede kritikere og afvigere fra normen at blive sat i gabestok eller brændt på bålet. I dag risikerer man ”bare” at blive hængt ud på Internettet – og normen her i Gellerup er ifølge husstandsomdelt materiale, indlæg på møder m.v., at helhedsplanen er fantastisk, og at alt er i sin skønneste orden.

Borgerportalen Gellerup.nu har i vid udstrækning repræsenteret normen og har i vid udstrækning lagt sig i kølvandet på den massive og ensidige informationskampagne vedr. helhedsplanen, som der er brugt millioner af kroner på.

Så det undrer mig ikke, at portalen ikke forholder sig kritisk og eksempelvis af Henning Bays kritik lader sig inspirere til at stille spørgsmål til næstformand for Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen, der deltog i mødet, og afdelingsformand Anett Sällsätter Christiansen om emnet.
Det undrer mig ikke, at den ikke føler sig foranlediget til f.eks. at spørge om, hvorvidt beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltager tilstrækkeligt i processen, om hvorvidt informationen er præcis og grundig nok eller om hvilke andre grunde de evt. kan se til, at det ikke er første gang, ledelsen i Brabrand Boligforening bliver udsat for kritik af den type.

Det under mig heller ikke, at portalen ikke nøgternt refererer til, at Henning Bay rent faktisk tilsyneladende har ret i, at der aldrig har været tale om lige netop den blok (det omtalte referat henviser ikke til nogen bestemt), eller at den ikke stiller sig spørgende overfor, at ombygning af en blok nu muligvis også er ændret til nedrivning.

Og det undrer mig ikke, at borgerportalen ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt boligforeningens information til beboerne har været vildledende eller mangelfuld, idet det kun er sket i ganske få tilfælde, så vidt jeg er orienteret.

Simple metoder til at bringe et menneske i miskredit
Men det undrer mig dog en smule, at portalen ikke blot er ensidig og ukritisk, men at den ligefrem bruger en hel artikel på at mistænkeliggøre et enkelt menneske og beboer i vores nabolag.

Det under mig, at den forfalder til at anvende så simpel en metode som at lægge ord i munden på Henning Bay Thomsen:

”Så det vil sige, at Anett Sällsäter Christiansen er fuld af løgn?
“Ja,” lød svaret fra en tilsyneladende selvsikker Henning Bay Thomsen.”

Ekstrabladet kunne ikke have gjort det bedre. Borgerjournalisten kunne jo også have spurgt, hvorvidt Henning Bay var vred og i så fald hvorfor. Men nu bliver det i stedet rigtigt manipulerende:

”Denne påstand måtte naturligvis efterprøves.”

Men påstanden er jo borgerjournalistens og ikke Henning Bays! Og han udnytter tydeligvis det, at Henning Bay er under pres til at sætte ham i et dårligt lys.

Dette lys er allerede kastet i overskriften: ”Væltet medlem vildleder beboerne på Toveshøj” og der blændes yderligere op allerede i indledningen ”Henning Bay Thomsen, der er medlem af afdelingsbestyrelsen på Toveshøj og i oktober blev afsat som medlem af ad hoc-udvalget for Helhedsplanen…”

At Henning Bay Thomsen ifølge borgerjournalisten er blevet ”væltet” eller ”afsat som medlem af ad hoc-udvalget”, har absolut intet med artiklens emne at gøre, og man behøver ikke at være hverken dansklærer eller journalist for at foretage en simpel analyse og konkludere, at dette alene nævnes i et forsøg på allerede i indledningen at undergrave Henning Bays troværdighed.

Så er du kritisk overfor magthaverne, er du under pres, har du som ethvert andet menneske vanskeligt ved at følge med i de utallige, massive og konstante ændringer, som dette ”projekt helhedsplan” har undergået på ganske kort tid, og som ikke sjældent præsenteres som værende de helt og måske endda de eneste rigtige – ja så risikerer du at blive mistænkeliggjort, udstillet og sat i gabestok, hvis du udtaler dig til en borgerjournalist fra Gellerup.nu.

Som et kuriosum skal det nævnes, at afdelingsformanden i Gellerupparken Helle Hansen præcis som Henning Bay Thomsen har haft svært ved at følge med. Kan vi kalde det menneskeligt? Hun bliver i hvert fald ikke hængt ud for at have vildledt vi beboere.
I en artikel af samme borgerjournalist i vores beboerblad Skræppebladet udtaler hun:

””At Sigridsvej foreslås lukket ved Emmasvej, gik først op til mig, da vi holdt møde i fællesrådet i december. Her havde repræsentanter været til møde med Trafik og Veje og fået beskeden om vejlukningen,” fortæller afdelingsformand Helle Hansen, der også er formand for Gellerup Fællesråd.”

Hvor dumme er beboerne?
Lad mig til slut nævne, at jeg finder det bemærkelsesværdigt, at borgerjournalisten mener, at et enkelt menneske skulle være i stand til at vildlede beboerne på Toveshøj.
Ifølge ledelsen i Brabrand Boligforenings egen forståelse, har de en god smag i munden, rent mel i posen og et fantastisk projekt at informere om – og de har et kæmpe magtapparat med millioner af kroner, arkitekter og andre fagfolk, informationsmedarbejdere, jurister, enorme bannere, tonsvis af farvestrålende glitrende materialer og meget andet i ryggen.

Hvordan skulle et enkelt kritisk menneske være i stand til at vildlede nogen som helst på den baggrund?

Det må jo bero på et af to: Enten er vi beboere særdeles uintelligente, ude af stand til at tænke selv og lette at forføre – eller også er der noget om snakken!

Skriv en kommentar