Kommentarer

Indlæg tagget med ‘Gellerup’

Kritik af underskriftsindsamling mod nedrivning

Grov underkendelse af beboerne i Gellerup

Protestgruppen mod nedrivninger i Gellerup anklages nu for at have “skubbet vi beboere i retning af en bestemt holdning”. Det fremgår af et indslag i TV2 Østjylland i går mandag d. 23/8 2010 og af artiklen “Gellerup: Underskriftsindsamling møder kritik“.

Valgforsker Rune Stubager mener ifølge artiklen, at det i den tekst, som beboerne har skrevet under på, burde fremgå, at “beboerne vil blive genhuset i tilsvarende lejligheder” (min fremhævning), og at den derfor er ubrugelig. Read the rest of this entry »

Tema: Helhedsplan Gellerup

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Se boksen til højre for links til de nyeste indlæg m.v.

Århus Kommune og Brabrand Boligforening har allerede investeret store beløb i den såkaldte helhedsplan for Gellerup og Toveshøj eller “Helhedhedsplan Gellerup”.

Et kæmpe projekt, der med politikernes ordvalg skal omdanne Gellerup fra at være et “udsat boligområde” til en “attraktiv bydel”. Et projekt, der har som mål, at nedbringe andelen af almennyttige familieboliger i området til 30% over de næste 30 år. Et projekt, der har som mål at “ændre beboersammensætningen”. Et projekt, der således bl.a. har som mål at sprede og udtynde den nuværende type beboere, ved at sælge, rive ned, bygge om og bygge nyt – hvis der er penge til det.

Alle elsker helhedsplanen?

I hvert fald er målet med den såkaldte “informationskampagne”, at vi skal komme til det: Bred opbakning, lokal forankring, illustration af fremdrift og handling og illustration af, at “parterne arbejder i samme retning” er blandt målsætningerne for kommunikationen om planen.

Foreløbigt har kommune og boligforening investeret 1,6 mio kr. i at nå disse mål. Vi præsenteres for en stort opsat hjemmeside, farvetryk og glittet papir, møder med festlige indslag og i tillæg hertil en række tiltag og begivenheder, som nu alle hedder “Helhedsplan” til fornavn eller efternavn.

Informationsstrømmen er massiv, og den følger fint målsætningen om at skabe opbakning og vise enighed fremfor grundig og nøgtern information og åben og fri debat.

Men det ER ikke alle, der elsker helhedsplanen – i al fald i dens nuværende form. Beboernes repræsentanter forholder sig stort set tavse, men det helt store flertal af de adspurgte beboere har i forbindelse med den offentlig høring skrevet under mod nedrivning, og der er store protester over, at en moské er skrevet ud af den politiske aftale om grundlaget for planen fra juni 2009.

En kritisk røst

Formålet med dette tema er at være og give plads til en kritisk røst. Helhedsplan Gellerup i dens nuværende form indebærer alvorlige og gennemgribende forandringer i vi beboeres liv – og der er brug for modvægt i debatten.

Indtil videre linker jeg herfra hovedsageligt til relevante indlæg, der er udgivet her på siden, og på sigt håber jeg at få kræfter til at samle henvisninger til andre publikationer, der indeholder nyttig information og/eller kan være med til at nuancere fremstillingen af en mulig fremtid i mit boligområde.

Links & videoklip herunder:

Baggrund for helhedsplanen og årsag til nedrivning

Nedrivning af boligblokke i Gellerup skyldes et politisk krav om udtynding – uanset, at retorikken er ændret og uanset, at vi nu så ofte har hørt, at det skyldes hensynet til en bygade, at også pressen er begyndt at bruge formuleringen. De oprindelige udkast til planen indeholdt ganske få eller ingen nedrivninger. Det dokumenteres her. Læs mere

Helhedsplan og moské

Et væsentligt mål med helhedsplanen er at ændre beboersammensætningen i området. På hvilken måde hænger det sammen med en moské, som der blandt beboerne er et stort ønske om at få? Hvorfor er den skrevet ud af planen?

En moské indgår i flere af de oprindelige forslag, men den er taget ud af den politiske aftale. Også på dette område er retorikken ændret, men det fremgår af en mindretalsudtalelse fra Århus Byråd, som Venstre har fremsat, at de mener, at en moské i Gellerup vil “forstærke tendensen til et parallelsamfund”.

Tidligere rådmand Gert Bjerregaard konfronteres i to læserbreve i Skræppebladet:

Helhedsplan og moské

Helhedsplan og moské (2)

Sammenhæng mellem nedrivning og moské

I begyndelsen af et videoklip fra borgermødet i Globus 1 lånt fra Århus Kommune og Brabrand Boligforenings hjemmeside, opsummerer jeg enkelte fakta, udtrykker nogle holdninger og stiller spørgsmål til emnet.

Ordstyren forsøger (forinden) at belære de fremmødte om, at der ikke er sammenhæng mellem en moské og helhedsplanen, men det er altså en politisk beslutning, at der ikke skal være det.

Videoen er desværre blevet fjernet fra hjemmesiden for Helhedsplanen, men den ligger skjult på YouTube og kommer her:

Turan Saleh om nedrivning og om at lytte til beboerne:

Informationskampagnen om Helhedsplan Gellerup er reklame

En mail fra Gellerupsekretariatet indeholdende de overordnede målsætninger for kommunens og boligforeningens kommunikationsstrategi dokumenterer, at formålet med kommunikationen er at skabe en bred opbakning til projektet – uanset det endelige form. Læs mere

Regeringens ghettostrategi

Helhedsplanen bliver i vid udstrækning præsenteret som et lokalt projekt, men den er helt i tråd med regeringens politik og følger anbefalingerne fra den af regeringen nedsatte Programbestyrelse. Læs et indlæg af Ole Vad Odgaard i Skræppebladet her.

Høringssvar

Mit eget: Helhedsplanen for Gellerup skaber yderligere “Ghettoisering” i dens nuværende form.

Se alle høringssvar på “Vores Gellerup” her.

Ved at søge på “Helhedsplan” kan du finde andre indlæg, der indeholder kommentarer til emnet men ikke nødvendigvis har det som hovedtema.

Hvad betyder Perker?

Omvendt racisme?

Kender du det?
Når nogen giver dig en på lampen, får du lyst til at slå igen?
Når nogen nedgør dig, har du lyst til at give igen af samme skuffe?

”Idiot!”
”Hvad med dig selv, din nar?!!”

I mere end 15 år har jeg både privat og i mit arbejde haft tæt kontakt med mennesker, der har en anden kulturel baggrund end dansk, og i 3 år arbejdede jeg med nyankomne unge flygtninge eller børn af flygtninge.
De var meget forskellige. Det giver sig selv. Men én ting havde de til fælles: De kom alle med masser af positiv energi og lyst til at blive en del af det her samfund.

Men jeg oplevede også, at der ret hurtigt begyndte at ske noget med dem.
Hvad gør man som lærer, når et ungt menneske, der er i gang med at lære sproget, første gang kommer og spørger dig:
”Hvad betyder ”skrid hjem din perker?””

Islam er ikke forklaringen på hverken ”ghettokriminalitet” eller ”Gellerup-børn, der ”vælter en bus”, og ovennævnte er kun en del af forklaringen. Det er komplekst.
Men vi har et ansvar hver især og som samfund: Vi kan gøre os til en del af løsningen eller en del af problemet.

”Skik følge eller land fly!”
”Fuck Danmark!”

Tilbage til Best of 2007

Jeg elsker de unger

Det gør jeg altså. Sådan er det bare!

Hvad er dit forhold til naboen og de andre i dit boligområde, spørger Urban på detbatsiderne. Jamen. Jeg har svært ved at forestille mig, at det kan være meget bedre…

Jeg har haft sådan noget af en øv-dag. Træt, smerter pga. min piskesmældsskade, ked af at jeg ikke kan arbejde. En del tid på sofaen og småknotten over alle de ting, jeg ikke får gjort.

Kl. 16.30 ringer den store af overboens piger: “Må jeg ikke komme ned? Jeg vil gerne have hjælp til lektier”. De plejer ellers bare at stå i entreen, hvis det da ikke lige er fordi, jeg har sat min gule poster med en “snorke-smily” uden på døren.

Jeg kan ikke stå for det. Vi hygger, arbejder og snakker pige-snak og pludselig er kl. Netto lukker nu. Stress! Jeg kan ikke rigtigt løfte noget i dag 🙁 Men vupti ud ad døren, og inden jeg får set mig om, har en fra dén familie for Gud ved hvilken gang ageret pakæsel, og dagens indkøb er på plads i skabe og skuffer.

Jeg spiser ofte hos dem, men i dag var det sjovt at være her. Og hyggeligt! Sidste hånd på lektieværket, sidste kartoffel i maven og lillesøster kommer til. Vi kigger billeder fra forleden, hvor de tilfældigt mødte deres veninde her, som de ikke har set længe. Næste projekt bliver nok at koge en dansk juleand (er det ikke det, man gør?) i overboens køkken. Jeg kommer på arbejde 😀 Men en enkelt lille and skulle jeg vel nok kunne præstere ovenpå alle de ramadan-middage?

Lige nu roder her bestemt ikke mindre, og listen over “husk nu for pokker” er ikke blevet kortere. Men hvad betyder det, når øv er vendt til rart?!

Et par af billederne har jeg fået lov at vise her:

Tilbage til Best of 2007

Informationskampagnen om Helhedsplan Gellerup er reklame

Om målsætninger for kommunikationen vedr. helhedsplanen

D. 9/4 2009 udtalte jeg til P4 Østjylland, at mit umiddelbare indtryk af informationskampagnen vedr. helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj var, at det mest af alt lignede et større reklamefremstød.

Det kan hermed bekræftes. Det overordnede mål med kampagnen, der koster 1,6 millioner, er at sikre en bred opbakning til projektet – og det vil al information så naturligvis være præget af!

Bemærk i øvrigt, at der i målsætningen ikke er plads til uenighed: “Kommunikationen skal illustrere, at parterne bag Helhedsplanen arbejder i samme retning”. Read the rest of this entry »

Høringssvar: ”Forslag til dispositionsplan for Gellerup + Toveshøj” – Helhedsplanen

Helhedsplanen for Gellerup skaber yderligere “ghettoisering” i dens nuværende form

”Nu er det jo ikke for at genere jer, at vi jævner jeres hjem med jorden, bygger det om eller sælger det og tvangsflytter jer til en anden lejlighed. Vi gør det i godhedens navn. Vi gør det, fordi vi ved bedst. Vi gør det, fordi vi bedre end I selv ved, hvad I har brug for og hvad, der er godt for jer. Og skulle I selv mene noget andet, har det ingen værdi. Det bliver sådan her, og stemmer I imod lige netop dette, vil det gå dramatisk ned ad bakke for Gellerup”. Og her tegnes så en brat nedadgående kurve i luften.

Sådan ca. kan det politiske flertal i Århus Byråds budskab til beboerne i Gellerupparken og Toveshøj opsummeres. Sådan behandler man kun samfundets mest udsatte og udstødte – og sådan udstøder man yderligere de udstødte!
Vi ville aldrig drømme om at tvangsflytte etniske danskere ud af deres hjem, for at gøre plads til borgere fra Gellerup. Der er altså tale om åbenlys klokkeren diskrimination. Read the rest of this entry »

Tvangsspredning af Gellerups beboere: Et politisk krav

Helhedsplan: Der skal ikke rives ned for at skabe plads til en bygade

Mange samtaler og diskussioner om helhedsplanen og udviklingen i Gellerup tager udgangspunkt i den antagelse, at det er nødvendigt at rive ned, fordi der skal være plads til at bygge nyt.
Det er ikke underligt, idet det meste informationsmateriale fra såvel kommune som boligforening bruger dette argument, ligesom der i medierne og på møder henvises til, at det er nødvendigt for f.eks. at anlægge en bygade.

Men det er ikke korrekt, at nedrivning og ombygning skal ske af praktiske hensyn. Der skal rives ned og bygges om, fordi politikere i Århus Kommune, regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at en del af de nuværende beboere skal udskiftes med andre nye beboere. Salg har således også en funktion i denne sammenhæng. Punktum. Read the rest of this entry »

“Med inspiration fra Gellerup” har fået sit eget domæne

Så fik jeg min egen hjemmeside

Siden 2007 har jeg med (ujævne) mellemrum blogget forskellige steder: På Århus Stiftstidende, på Urban, på Ekstra Bladet og forsøgsvis på Nyhedsavisen.

Med afsæt i min hverdag i Gellerup har jeg blogget om dagliglivet herude, medier, politik og ikke mindst det, der sker i og mellem mennesker – det sidste er jeg inderligt optaget af.

Det hele startede med nogle få små hyggelige indlæg på Stiften, som netop havde åbnet for muligheden for at blogge der, og mine skriverier var ikke særligt bevidste.

Men jeg fik meget hurtigt en brat opvågnen! I november 2007 kom der et folketingsvalg, og så var det slut med hyggen! Read the rest of this entry »

Lidt tørklædestatistik

Tørklæde-mangfoldighed

Når jeg læser eller ser nyheder, får jeg sommetider det indtryk, at jeg er omgivet af fundamentalistiske muslimske kvinder indhyllet i store tunge burkaer med tildækkede ansigter. Jeg bliver lige overrasket hver gang, så nu har jeg tjekket af med virkeligheden:

I min opgang bor der 11 kvinder.
2 af os er danskere, og to er vietnamesere. Vi går ikke med tørklæde.
Derudover er vi 2 kurdere, hvoraf den ene går med tørklæde og den anden ikke gør.
Desuden 2 libanesere og igen går den ene med tørklæde, mens den anden ikke gør.
Yderligere bor her en turkmener, som heller ikke bruger tørklæde.
Endelig to skønne somaliske kvinder, hvoraf den ene går med den traditionelle brune/grå/blå dragt med ansigtet frit – den anden går med et lille farverstrålende tørklæde bundet kunstfærdigt f.eks. i nakken, hvis det da ikke lige er fordi, hun går med strikhue her i den kolde tid.

Børnenes hovedbeklædning skifter mellem huer, pandebånd og ørevarmere – heldigvis bruger ingen elefanthue.

Alle møder de mig med varme og smil, og denne lille tørklædestatistik afspejler på ingen måde hverken personlige ressourcer, selvstændighed, tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked eller åbenhed overfor vores samfund eller ”danskhed” i øvrigt.

Så nu ved jeg, hvordan virkeligheden ser ud, næste gang jeg læser en artikel i avisen.

Note juli 2010: Der findes også kvinder her, som har valgt at dække sig helt til – og der er et MENNESKE inde bag, som har truffet SIT valg om noget væsentligt i HENDES liv.

Tilbage til Best of 2007

Hvor grimt er der i Gellerup?

Gudrunsvej i Gellerup ifølge Nyhedsavisen d. 6/11 2007:

Sært! I min linse så her sådan ud præcis en måned tidligere:

Tilbage til Stiftenblog 2007