Kommentarer

Indlæg tagget med ‘Helhedsplan Gellerup’

Manipulation og spin vedr. Helhedsplan Gellerup

– nu punkteret af statsministeren og SSF

Den ene gang efter den anden har man kunnet høre og læse i medierne og omdelt informationsmateriale, at årsagen til nedrivning i Gellerup er, at der skal skabes plads til f.eks. en bygade, erhverv, andre boligformer m.v.

Det har været ualmindeligt svært at nå igennem med det budskab, at virkeligheden er en anden. Men sådan er det. Planen er, at der skal rives ned, bygges om og sælges boliger, for at udtynde den nuværende type beboerne. Det er fastlagt i den politiske aftale fra juni 2009, der udgør grundlaget for Helhedsplan Gellerup. Sammen med nybyggeri skal dette føre til, at andelen af almennyttige familieboliger på længere sigt bringes ned til 30 %. Read the rest of this entry »

Mere markedsføring af helhedsplanen

Smag på Gellerup er usmagelig

Nabofest i Ramadanen: Fra Århus Kommune og Brabrand Boligforenings hjemmeside om helhedsplanen

D. 31/8 afholdes i forbindelse med Åhus Festuge endnu et arrangement til markedsføring af helhedsplanen:  “Smag på Gellerup” eller “Nabofest i Ramadanen”.

Listen over medarrangører er lang, og den spænder fra offentlige institutioner til lokale foreninger.

Disse har nu alle ladet sig gøre eller har gjort sig til en del af den markedsføring af helhedsplanen, der har som mål at skabe bred opbakning til projektet uanset dets endelige form, og derfor bl.a. har som delmål at:

  • skabe lokal forankring af projektet
  • være med til at sikre, at beboerne oplever, at processen gennemføres i respekt for dem og de ressourcer og potentialer, som området rummer
  • at illustrere, at parterne bag helhedsplanen arbejder i samme retning Read the rest of this entry »

Tema: Helhedsplan Gellerup

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Se boksen til højre for links til de nyeste indlæg m.v.

Århus Kommune og Brabrand Boligforening har allerede investeret store beløb i den såkaldte helhedsplan for Gellerup og Toveshøj eller “Helhedhedsplan Gellerup”.

Et kæmpe projekt, der med politikernes ordvalg skal omdanne Gellerup fra at være et “udsat boligområde” til en “attraktiv bydel”. Et projekt, der har som mål, at nedbringe andelen af almennyttige familieboliger i området til 30% over de næste 30 år. Et projekt, der har som mål at “ændre beboersammensætningen”. Et projekt, der således bl.a. har som mål at sprede og udtynde den nuværende type beboere, ved at sælge, rive ned, bygge om og bygge nyt – hvis der er penge til det.

Alle elsker helhedsplanen?

I hvert fald er målet med den såkaldte “informationskampagne”, at vi skal komme til det: Bred opbakning, lokal forankring, illustration af fremdrift og handling og illustration af, at “parterne arbejder i samme retning” er blandt målsætningerne for kommunikationen om planen.

Foreløbigt har kommune og boligforening investeret 1,6 mio kr. i at nå disse mål. Vi præsenteres for en stort opsat hjemmeside, farvetryk og glittet papir, møder med festlige indslag og i tillæg hertil en række tiltag og begivenheder, som nu alle hedder “Helhedsplan” til fornavn eller efternavn.

Informationsstrømmen er massiv, og den følger fint målsætningen om at skabe opbakning og vise enighed fremfor grundig og nøgtern information og åben og fri debat.

Men det ER ikke alle, der elsker helhedsplanen – i al fald i dens nuværende form. Beboernes repræsentanter forholder sig stort set tavse, men det helt store flertal af de adspurgte beboere har i forbindelse med den offentlig høring skrevet under mod nedrivning, og der er store protester over, at en moské er skrevet ud af den politiske aftale om grundlaget for planen fra juni 2009.

En kritisk røst

Formålet med dette tema er at være og give plads til en kritisk røst. Helhedsplan Gellerup i dens nuværende form indebærer alvorlige og gennemgribende forandringer i vi beboeres liv – og der er brug for modvægt i debatten.

Indtil videre linker jeg herfra hovedsageligt til relevante indlæg, der er udgivet her på siden, og på sigt håber jeg at få kræfter til at samle henvisninger til andre publikationer, der indeholder nyttig information og/eller kan være med til at nuancere fremstillingen af en mulig fremtid i mit boligområde.

Links & videoklip herunder:

Baggrund for helhedsplanen og årsag til nedrivning

Nedrivning af boligblokke i Gellerup skyldes et politisk krav om udtynding – uanset, at retorikken er ændret og uanset, at vi nu så ofte har hørt, at det skyldes hensynet til en bygade, at også pressen er begyndt at bruge formuleringen. De oprindelige udkast til planen indeholdt ganske få eller ingen nedrivninger. Det dokumenteres her. Læs mere

Helhedsplan og moské

Et væsentligt mål med helhedsplanen er at ændre beboersammensætningen i området. På hvilken måde hænger det sammen med en moské, som der blandt beboerne er et stort ønske om at få? Hvorfor er den skrevet ud af planen?

En moské indgår i flere af de oprindelige forslag, men den er taget ud af den politiske aftale. Også på dette område er retorikken ændret, men det fremgår af en mindretalsudtalelse fra Århus Byråd, som Venstre har fremsat, at de mener, at en moské i Gellerup vil “forstærke tendensen til et parallelsamfund”.

Tidligere rådmand Gert Bjerregaard konfronteres i to læserbreve i Skræppebladet:

Helhedsplan og moské

Helhedsplan og moské (2)

Sammenhæng mellem nedrivning og moské

I begyndelsen af et videoklip fra borgermødet i Globus 1 lånt fra Århus Kommune og Brabrand Boligforenings hjemmeside, opsummerer jeg enkelte fakta, udtrykker nogle holdninger og stiller spørgsmål til emnet.

Ordstyren forsøger (forinden) at belære de fremmødte om, at der ikke er sammenhæng mellem en moské og helhedsplanen, men det er altså en politisk beslutning, at der ikke skal være det.

Videoen er desværre blevet fjernet fra hjemmesiden for Helhedsplanen, men den ligger skjult på YouTube og kommer her:

Turan Saleh om nedrivning og om at lytte til beboerne:

Informationskampagnen om Helhedsplan Gellerup er reklame

En mail fra Gellerupsekretariatet indeholdende de overordnede målsætninger for kommunens og boligforeningens kommunikationsstrategi dokumenterer, at formålet med kommunikationen er at skabe en bred opbakning til projektet – uanset det endelige form. Læs mere

Regeringens ghettostrategi

Helhedsplanen bliver i vid udstrækning præsenteret som et lokalt projekt, men den er helt i tråd med regeringens politik og følger anbefalingerne fra den af regeringen nedsatte Programbestyrelse. Læs et indlæg af Ole Vad Odgaard i Skræppebladet her.

Høringssvar

Mit eget: Helhedsplanen for Gellerup skaber yderligere “Ghettoisering” i dens nuværende form.

Se alle høringssvar på “Vores Gellerup” her.

Ved at søge på “Helhedsplan” kan du finde andre indlæg, der indeholder kommentarer til emnet men ikke nødvendigvis har det som hovedtema.

Inklusion eller assimilation?

Fisken der druknede

Et gammelt folkeeventyr fortæller, at en mand der en dag var ude at fiske fangede en gedde. Han blev så glad, så glad og besluttede, at han ville gøre gedden til noget helt specielt. Hvis det nu bare kunne lykkes?

”Den må kunne blive til et landdyr”, tænkte han. Og så puttede han gedden ned i en vandpyt og fjernede hver dag lidt af vandet.

Gedden BLEV til et landdyr, og manden tænkte, at så måtte den kunne blive til mere endnu… Nu lærte han den at gå! Han var så kisteglad for sin lærling, som fulgte ham overalt og var trofast som en hund. Read the rest of this entry »

Informationskampagnen om Helhedsplan Gellerup er reklame

Om målsætninger for kommunikationen vedr. helhedsplanen

D. 9/4 2009 udtalte jeg til P4 Østjylland, at mit umiddelbare indtryk af informationskampagnen vedr. helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj var, at det mest af alt lignede et større reklamefremstød.

Det kan hermed bekræftes. Det overordnede mål med kampagnen, der koster 1,6 millioner, er at sikre en bred opbakning til projektet – og det vil al information så naturligvis være præget af!

Bemærk i øvrigt, at der i målsætningen ikke er plads til uenighed: “Kommunikationen skal illustrere, at parterne bag Helhedsplanen arbejder i samme retning”. Read the rest of this entry »

Høringssvar: ”Forslag til dispositionsplan for Gellerup + Toveshøj” – Helhedsplanen

Helhedsplanen for Gellerup skaber yderligere “ghettoisering” i dens nuværende form

”Nu er det jo ikke for at genere jer, at vi jævner jeres hjem med jorden, bygger det om eller sælger det og tvangsflytter jer til en anden lejlighed. Vi gør det i godhedens navn. Vi gør det, fordi vi ved bedst. Vi gør det, fordi vi bedre end I selv ved, hvad I har brug for og hvad, der er godt for jer. Og skulle I selv mene noget andet, har det ingen værdi. Det bliver sådan her, og stemmer I imod lige netop dette, vil det gå dramatisk ned ad bakke for Gellerup”. Og her tegnes så en brat nedadgående kurve i luften.

Sådan ca. kan det politiske flertal i Århus Byråds budskab til beboerne i Gellerupparken og Toveshøj opsummeres. Sådan behandler man kun samfundets mest udsatte og udstødte – og sådan udstøder man yderligere de udstødte!
Vi ville aldrig drømme om at tvangsflytte etniske danskere ud af deres hjem, for at gøre plads til borgere fra Gellerup. Der er altså tale om åbenlys klokkeren diskrimination. Read the rest of this entry »

Tvangsspredning af Gellerups beboere: Et politisk krav

Helhedsplan: Der skal ikke rives ned for at skabe plads til en bygade

Mange samtaler og diskussioner om helhedsplanen og udviklingen i Gellerup tager udgangspunkt i den antagelse, at det er nødvendigt at rive ned, fordi der skal være plads til at bygge nyt.
Det er ikke underligt, idet det meste informationsmateriale fra såvel kommune som boligforening bruger dette argument, ligesom der i medierne og på møder henvises til, at det er nødvendigt for f.eks. at anlægge en bygade.

Men det er ikke korrekt, at nedrivning og ombygning skal ske af praktiske hensyn. Der skal rives ned og bygges om, fordi politikere i Århus Kommune, regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at en del af de nuværende beboere skal udskiftes med andre nye beboere. Salg har således også en funktion i denne sammenhæng. Punktum. Read the rest of this entry »

Helhedsplan og moské (2)

Læserbrev i Skræppebladet – kommentar nr. 2 til Gert Bjerregaard, tidl. rådmand for Venstre:

Kære Gert Bjerregaard

Af dit svar til os i sidste nummer af Skræppebladet (læs indlæg og GB´s svar her) kan vi forstå, at du mener, at vi trækker debatten ned på et overordentligt lavt niveau, hvilket du ikke vil bidrage til, og at vi tager dig til indtægt for synspunkter, som er udtrykt af en for dig ukendt læserbrevsskribent.

Derfor vil vi gerne præcisere:

Vi tager dig ikke til indtægt. Vi spørger heller ikke, om du går ind forslaget om, at såkaldte ”fremmede” ikke skal have adgang til at bosætte sig i Gellerupparken. Read the rest of this entry »

Helhedsplan og moské

Læserbrev i Skræppebladet – kommentar til Gert Bjerregaard, tidl. rådmand for Venstre:

Kære Gert Bjerregaard

Du har et debatindlæg i Skræppebladets septembernummer.

Her svarer du på et tidligere indlæg af Johanne Heilskov, hvori hun argumenterer for, at beboersammensætningen i Gellerup skal ændres, og at dette bl.a. skal foregå ved at indføre racediskrimination.

Vi noterer os, at du erklærer dig ”ganske enig” i hendes synspunkter vedr. ændring af beboersammensætningen, uden at du lægger afstand til det forslag, at ”fremmede” ikke skal have adgang til at bosætte sig i Gellerupparken. Read the rest of this entry »